Grundejerforeningen Glenshøjparken

Bestyrelsen

 

Formand

Henrik Vestergaard

Henrik Vestergaard
Glenshøjparken 30
5620 Glamsbjerg

Tlf.

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Næstformand:

Martin Nielsen
Glenshøjparken 74
5620 Glamsbjerg

Tlf.

Email:

Kasserer:

Ulrik Petersen

 

Ulrik Petersen
Glenshøjparken 78
5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 38 48

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretær:
Andreas Wraa Winkel
Glenshøjparken 36
5620 Glamsbjerg

Bestyrelsesmedlem:

 

Kim West Strande
Glenshøjparken 44
5620 Glamsbjerg

 

 

 

Bestyrelsessuppleant:

 

Carsten Kofoed
Glenshøjparken 39
5620 Glamsbjerg

 

Revisor:

 

Henning Axelsen
Glenshøjparken 71
5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 24 13

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Revisorsuppleant:

 

Torben Nielsen
Glenshøjparken 69
5620 Glamsbjerg

 

 

Betalingspåmindelse

Grundejerforeningen har ved gennemgang af regnskabet konstateret, at vi ikke har modtaget betaling for det årlige kontingent til grundejerforeningen, som skulle have været foreningen i hænde senest d. 14. april 2017. Vi har mindet om at hustandene skulle betale i vores nyhedsbreve og på vores hjemmeside – Glenshojparken.dk

Jfr. beslutning truffet på generalforsamlingen 26. april 2012, er det pga. manglende betaling påløbet et gebyr på 50 kr. med denne påmindelse. Det betyder at restancen pr. d.d. er:

Kontingent             kr. 300,-
Påmindelsesgebyr   kr. 50,-
Til betaling           kr. 350,-

Beløbet bedes hurtigst muligt indbetalt til Grundejerforeningens konto i Danske bank: 

Reg.nr. 3612, konto 3612454787


Husk at anføre hvorfra indbetalingen kommer med angivelse af husnr. og navn.


Kontingentet er pligtigt for alle husstande jfr. Glamsbjerg Kommune Partiel byplanvedtægt nr. 4  af 9. november 1976, samt deklaration for denne.

Hvis betalingen er sket inden for de sidste par dage, kan der ses bort fra denne skrivelse, og skulle betalingen være sket på et tidligere tidspunkt, hører vi gerne herom, så vi kan få bekræftet indbetalingen.

Bekræftelse af medlemsdata

Opkrævning af kontingentet er husstandsomdelt, men vi sender flere informationer ud via mail, så for at være sikre på, at vi er besiddelse af de korrekte informationer, sendte vi de oplysninger vi har på husstanden med ud. Dette gør vi lige igen, så vi kan sikre os, at de beskeder vi sender ud, kommer frem til rette modtagere.

De informationer vi sidst har fået oplyst for Glenshøjparken
MERGEFIELD Nr 40A er:

MERGEFIELD "Ejer__Kontaktperson" TP Bolig ApS

MERGEFIELD "Adresse" Svendborgvej 472

MERGEFIELD "Postnr_og_by" 5260 Odense S

MERGEFIELD "Emailadresse" This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. MERGEFIELD "Ekstra_emailadresse"

Hvis der er rettelser til disse informationer modtager vi dem gerne på mail til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , alternativt kan sekretæren underrettes på tlf. 30 17 31 29 eller i postkassen ved nr. 78.


På bestyrelsens vegne

Ulrik Petersen

Kasserer

Glenshøjparken 78

5620 Glamsbjerg

Tlf. 30 17 31 29

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.