Grundejerforeningen Glenshøjparken

Kontakt info

 

Grundejerforeningen kan kontaktes ved at skrive til flg. emailadresse:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Derudover kan de enkelte bestyrelsesmedlemmers kontaktinformation findes på siden om bestyrelsen.

 

Generelle henvendelser vedr. foreningen bedes rettet til formanden.
Henvendelser vedr. kontingent, restance og økonomi rettes til kassereren,
og henvendelser vedr. hjemmesiden og dennes funktionalitet rettes til sekretæren.