Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 07/02-2013

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Glenshøjparken 7/2-2013

Tilstede: Ole, Johnny, Jean-Paul og Ulrik.
Ikke tilstede: John (afbud pga. sygdom)

 

 1. Regnskabet
  Regnskabet er afsluttet og er blevet gennemgået.
  Der var en skrivefejl i aktiverne for 2011, hvilket fik det til at se ud som regnskabet ikke balancerede. Fejlen blev fundet og det hele balancerede fint.

  Status pr. 1/1-2013
  Konto i Danske Bank                              kr. 52.031,41
  Kassebeholdningen:                              kr. 655,00

 2. Ansvarsforsikring
  Ole har kontaktet
  Reglerne iflg. dem siger, at så lang tid det er en offentlig vej, så er det kommunens ansvar, at holde vejen.

  Det blev luftet, om vi skal opsige arbejdsskadeforsikringen, nu hvor vi er færdige med træfældningsprojektet.
  Der blev enighed om, at tage det op igen til efteråret, hvorvidt den skal opsiges, da forsikringen alligevel løber året ud.

 3. Græsrabat
  Ole foreslår, at der skal ordnes græsrabatten i vænge 4 og 5, så den bliver plan og jævn inden der skal fældes træer.
  Umiddelbart er det en del af træfældningsprojektet, og derfor indhenter vi en pris, og ser om det kan ligge indenfor træfældningsbudgettet.

 4. Fortorvet på stamvejen ligger under vand.
  Ud for tvillingehusene på vænge 3 ligger der vand på fortovet hele tiden.
  Ole tager fat i kommunen og høre om det er noget, som de gør noget ved, samt om det er kommunen, der generelt står for vedligeholdelse af fortovene i vængerne.

 5. Generalforsamling
  Torsdag d. 11. april kl. 19.30 på Glamsbjerg Hotel.
  Vi beder folk om at tilmelde sig på mail inden, så vi ved hvor mange, der kommer.
  Vi afholder et bestyrelsesmøde en halv times før, og sørger for at være færdig inden folk begynder at komme.

 6. Eventuelt
  • Nye beboere i vænge 1 og 2
   Nr. 4 og nr. 24 er nye beboere, som Johnny sørger for blomster til.
   Nr. 36 sørger John for blomster til.