Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 29/05-2013

Tilstede: Ole, John, Johnny, Birthe og Ulrik
Afbud: Jean-Paul

 1. Græsrabatter i vænge 4 +5
  Ole har fået et tilbud på kr. 15.000 + moms for at få skrældet græs af de steder, hvor det er for højt – også der, hvor der ikke har stået træer.
  Ulrik har indhentet et tilbud på kr. 15-20.000,- + moms for at få skrældet af over det hele, men han har først tid til efteråret.
  Derfor blev det besluttet at benytte sig af Ole’s tilbud, da dette kan sættes i værk inden for kort tid.
 2. Nye træer i vænge 4-5
  Der er fældet ca. 74 træer og det er tanken, at vi skal plante ca. 50 nye, så der bliver lidt større afstand mellem træerne.
  Der er foreslået kugleakacie, trompetkrone, rødbøg og japansk kirsebærtræ.
  Der indhentes tilbud fra anlægsgartnere på at plante træer, ligesom der spørges efter anbefalinger til hvilke typer træer, der vil kunne plantes med fordel.
 3. Nye bank
  Ole har undersøgt med Vestfyns bank, men der er ikke noget at spare eller tjene i forhold til Danske Bank, så derfor beholder vi Danske Bank p.t.
  Ole har også undersøgt om vi er omfattet af de gebyrer som Danske Bank har indført. Det er vi ikke.
 4. Nye beboere
  Ole foreslog, at vi sammen med blomsterne til de nye beboere også skal udlevere vedtægterne og en opfordring til at udlevere deres mailadresse.
 5. Udkørsel fra ABC
  Det er et problem, at kunderne fra ABC ikke overholder deres vigepligt, når de kører ud fra deres indkørsel, når beboerne kører forbi indtil Glenshøjparken.
 6. Nabohjælp-skilt
  Det er besluttet, at vi sætter det store skilt op, og Ulrik henter pris på stander og beslag, og så får vi det sat op hurtigst muligt.
 7. Hul i stamvejen ved vænge 1
  Johnny tager fat i kommunen og får dem til at lappe hullet.