Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 19/03-2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. marts 2014

Tilstede: Ole, Johnny, Birte, John og Ulrik
Fraværende: Jean-Paul

 1. Formanden træder tilbage
  Jean-Paul har efter at bestyrelsen har rykket ham for dato for møde og generalforsamling  valgt at han trækker sig ved næstkommende generalforsamling, og har ikke overskud til at varetage formandens opgaver frem til og under generalforsamlingen.
  Derfor påfalder denne opgave næstformanden, som er Johnny.
  Birte, der er suppleant indtræder i bestyrelsen under Jean-Pauls fravær.
 2. Regnskab (Se bilag)
  Posten under udgifter, der hedder Træfældning vænge 4 og 5 ligger tilbage til en beslutning i 2012, men blev først udført og faktureret  i starten af 2013, hvorfor det fremgår af dette regnskabsår.
  Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.
 3. Generalforsamling
  Generalforsamlingen kommer til at være tirsdag d. 15. april kl. 19.30 på Glamsbjerg Hotel.
  Ulrik har talt med Morten Kjærhus i nr. 25, og han vil gerne stille op til bestyrelsen.
  Birte snakker med Heidi i nr. 22 og John snakker med Mathias i vænge 2.
  Vedr. kontingent er der enighed om, at foreslå at det fortsætter uændret
 4. Eventuelt
  Der var ingen punkter til eventuelt.