Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 01/05-2014

Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Glenshøjparken
Torsdag d. 1. maj 2014

Tilstede: Ole, Johnny, Birte, Morten og Ulrik
Afbud fra: Henrik

 

 1. Konstituering
  Formand: Morten Kjærhus (nr. 25)
  Næstformand: Johnny Hansen (nr. 5)
  Kasserer: Ole Fischer (nr. 51)
  Sekretær: Ulrik Petersen (nr. 78)
  Bestyrelsesmedlem: Henrik Vestergaard (nr. 30)
  Suppleant: Birte Hansen (nr. 5)
 2. Økonomi
  Der er 12 husstande, der ikke har betalt kontingent pr. 1. maj 2014 (red. d. 26. maj har alle husstande betalt)

  Ole vil gerne skille kontingentopkrævningen fra indkaldelsen til generalforsamlingen. På den måde er der flere muligheder for, at minde folk om, at de skal betale.
  Det foreslås, at der sættes fremtidig betalingsfrist i marts måned, samt at der strammes lidt op med at tildele rykkergebyrer. Dette var der ingen indsigelser mod.

  Ole undersøger et skifte til Fyns bank, og i forbindelse med skiftet skal der oprettes adgang til Morten, så der er to bestyrelsesmedlemmer med adgang til foreningens konto.
 3. Eventuelt
 • Indsamling af medlemsinformation.
  Ved indkaldelse til generalforsamling skulle vi måske verificere folks medlemsinformationer
  Mere opmærksom på at få info fra nye beboere.
  Der blev opdateret kontaktinformationer på lejeboliger i 56A og 56B.

 • Opfølgning på træplantning i vænge 4 og 5
  Græsset i rabbatterne gennemgås af entreprenøren, og der eftersås, der hvor der er behov for det.
  Ole har været rundt ved alle de nyplantede træer og fjernet de små bambusstøtter.

 • Ønske om fjernelse af buske og etablering af bålsted
  Brombær-buske på det grønne område i vænge to ønskes fjernet af flere beboere, så der kan etableres legeområde og bålplads. Beboerne vil gerne lægge arbejdskraft i det, og selv stå for etablering af bålpladsen, men vil gerne have præciseret hvem, der skal stå for fjernelse af brombærbuskene. Og her vil beboerne gerne gøre arbejdet, men man ønsker at få dækket udgifter til eventuelle maskiner.
  Der blev opfordret til at beboerne kommer med et prisoverslag, inden bestyrelsen tager beslutning om forslaget.

 • Træer i de vænge 1, 2 og 3
  Ved de gule huse i vænge 1 (nr. 2. – 14.) er der et skævt træ, der muligvis skal skiftes ud. Ole snakker med Stokholm om det er et træ, de vil have skiftet, eller om det skal fjernes.
  Derudover blev det vedtaget, at umiddelbart inden næste bestyrelsesmøde går bestyrelsen samlet rundt i vængerne og finder ud af, hvilke træer der mangler eller trænger til at blive udskiftet, så der kan dannes et overblik og indhentes tilbud, men henblik på, at arbejdet udføres til efteråret.

 • Etablering af legeplads i forbindelse med fodboldbanen ved stamvejen
  Det blev luftet om man skulle gøre noget for, at få en legeplads eller tilsvarende i forbindelse med fodboldbanen ud til stamvejen. Morten undersøger med fonde, forsikring, kommune osv.