Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 01/07-2014

Tilstede: Ole, Henrik, Morten, Johnny, Birte og Ulrik

 1. Træerne i vænge 1, 2 og 3.
  Mødet startede med en gåtur rundt i vænge 1 og 2.
  Der mangler 6 træer i vænge 1 og der skal fjernes stolper
  I vænge 2 mangler 2 træer.
  Ole tager fat i Morten Høgenhav og tager en snak om at få plantet de 8 manglende træer og hvad, der kan gøres for, at beskære træerne i vænge 1.
 2. Prioritering af investeringer
  - Færdiggørelse af træer i vængerne
  - Rydning af buskads i fællesarealet i vænge 2
 3. Legeplads
  Man skal have et prospekt for at kunne søge ved Bikuben-fonden.
  Forsikringer har kommunen svært ved at svare på, om de vil være med til at dække.
  Legepladser er generelt omfattet af så mange krav, at det ikke kan svare sig at bygge. Dels er det dyrt og dels er der en del ansvar i forbindelse med vedligeholdelse.