Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 16/10-2014

Tilstede: Ole, Johnny, Henrik, Morten, Birthe og Ulrik

 1. Afdøde beboere
  Holger Jensen i nr. 10 er afgået ved døden.
  Gunnar Andersen i nr. 50 er afgået ved døden.

 2. Vængetræer
  Ole har gennemgået vængerne med Morten Høgenhav med henblik på at få plantet manglende træer og fjernet evt. syge træer, samt at få beskåret træer, der trænger.

  Der skal genplantes 6 træer i vænge 1 og fjernes støttestolper ved gamle træer. Pris 7.875 kr.
  Her kan der spares kr. 1.500,- ved at vi selv fjerner pælene.
  I vænge 2 skal der genplantes 2 træer, hvilket beløber sig til ca. 2.000 kr.
  I vænge 3 skal der  beskæres træer. Her kan prisen holdes nede ved, at beboerne hjælper med at føde en flishugger og med at feje. Pris inkl. hjælp fra beboere er anslået til kr. 9.375 kr.
  Samlet betyder det en udgift på kr. 19.250,- inkl. moms.
  Kassebeholdningen er p.t. ca. kr. 25.000,- så der vil være ca. kr. 6.000,- efter udskiftning af de sidste træer. Det blev enstemmigt besluttet, at gå videre med projektet.
 3. Økonomisk status
  Ca. 25.000 kr. på kontoen. Ud af dem forventer vi en udgift på kr. 19.250,-
  Det giver ca. 6.000 kr. tilbage til evt. snerydning i vinterhalvåret. Dette burde være rigeligt, at vi tidligere år ikke har brugt mere end 3.000 kr. på ét år på snerydning.
 4. Skift af bank
  Fynske bank er ved at skifte EDB-system, så vi skulle kontakte dem senere på året. Her vil de bedre kunne oplyse om den nye prispolitik.

 5. Fjerning af buske på græsarealet i vænge 2
  Morten har fået tilbud fra Henrik Fisker på 3-4.000 kr. , men han mangler at få afklaret med kommunen om de vil stå for, at fjerne det, eller det er noget, som vi må fjerne.