Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/03-2016

Tilstede: Matthis, Henrik, Morten, Jacob og Ulrik

 1. Generalforsamling
  Datoen fastlægges til d. 19/4-2016 kl. 20.00 på Glamsbjerg Hotel, og Morten booker plads til os.
  Der skal findes et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant, da Morten og Christina ikke genopstiller pga. de har solgt deres hus.

 2. Opkrævning af kontingent
  Ulrik sørger for at lave indkaldelse til generalforsamling, opkrævning af kontingent og bekræftelse af de informationer vi har på ejerne.

 3. Gennemgang af regnskab
  Der er 69 husstande har betalt, og én, der ikke har betalt. Husstanden, der ikke har betalt er fordi beboeren er afgået ved døden. Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden yderligere kommentarer.
  Regnskabet kan ses her: Regnskab_2015.pdf
 4. Eventuelt
  Matthis køber blomster til de ny beboere, der ikke har fået blomster.