Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 24/08-2016

Tilstede: Jacob, Torben, Matthies, Henrik og Ulrik

 1. 1. Evaluering på vejfesten
  Gode tilbagemeldinger
  Mange glade mennesker
  God tilslutning til rundbold
  God mad
  Der var enighed om at
  Tidspunktet af året er godt, og vi satser på at gentage succes d. 12. august 2017.
  Bål var godt med Marshmellows, snobrød, popcorn osv.
  Nyhed med tak for tilslutning, tak til Rema og Fakta og ny dato til næste år.

 2. 2. Opfølgning på kommunens arbejde
  Vi skal høre kommunen om de har tænkt sig at gøre mere ved det brombærkrat, som de har fjernet.  Det er begyndt at skyde igen.
  Vedligeholdelse af hegnet ind mod industriområdet er mangelfuld, og gror ind over folks haver. Kommunen gør ikke noget, men vi har en beboer, der har fået skrevet og påtalt fordi han selv har beskæret det, der hang ind over hans have. Vores holdning er, at enten må kommunen gøre det, ellers skal vi have lov til at gøre det selv. Samme tur som der er blevet gjort ved stamvejen ville være at foretrække, hvor  der er tyndet godt ud i bunden.

 3. 3. Beskæring af nyplantede træer
  Ulrik spørger Morten Høgenhav om han vil besigtige træerne i vængerne, om der er noget, der skal beskæres.

 4. 4. Vedr. støj fra industriområdet.
  Status er at vi har hørt, at de har modtaget vores skrivelse, og der udover er der ikke sket noget.

 5. 5. Eventuelt
  Det er foreslået at vi laver et loppemarked evt. i forbindelse med vores  vejfest eller i maj måned, når folk har ryddet ud i deres ting. Vi kan prøve at høre om nogen, vil stå for det.
  Vi arbejder mod at det skal være søndag d. 21. maj fra 10-14.
  Vi kunne selv have en bod, hvor der sælges grillpølser, kaffe, kage, øl og vand.
  Borde kunne evt. lejes i hallen.

 6. 6. Næste møde
  Ondag d. 1. februar kl. 20.00 hos Ulrik