Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 01/02-2017

Tilstede: Jacob og Ulrik
Ikke tilstede: Matthis, Torben og Henrik.

 1. 1. Regnskab
  Der mangler bogføring af de sidste par bilag. Bl.a. er de eneste udestående vi har for de sidste to år blevet betalt efter advokaten for dødsboet har kontaktet grundejerforeningen.
  Generelt ser det meget positivt ud. Ulrik får gjort regnskabet færdig, og sender det rundt, samt får det godkendt hos revisoren.

 2. 2. Generalforsamling

Den bliver afholdt d. 18. april 2017 kl. 20.00 på Glamsbjerg hotel. Jacob ringer og booker.
På valg er Jacob, Matthis og Ulrik. Jacob genopstiller, og det er også indtrykket at Matthis genopstiller. Ulrik vil gerne afgive pladsen, men hvis ingen andre stiller op, så kan han godt tage en sidste periode som kasserer. Ulrik ønsker ikke længere at besidde både rollen som sekretær og kasserer, så efter generalforsamlingen, skal der, som minimum, udpeges en ny sekretær.

Ulrik snakker med den nuværende revisor og revisorsuppleant om de ønsker at modtage genvalg.
Jacob snakker med Martin, der sidder som bestyrelsessuppleant om han ønsker at tage plads i bestyrelsen i stedet for Ulrik, eller alternativt at modtage genvalg som bestyrelsessuppleant.
Ulrik sørger for at lave indkaldelse til generalforsamling

 1. 3. Næste møde
  Onsdag d. 22. marts kl. 20.00 hos Henrik. Her skal vi bla. snakke om generalforsamlingen, og det kommende loppemarked, som der blev snakket om på sidste bestyrelsesmøde.

 

 1. 4. Eventuelt
  - Jacob er i dialog med kommunen vedr. beplantning og beskæring, samt at få sået græs på det grønne område i vænge 2, hvor en stor busk er blevet fjernet.
  - Kommunen giver af og til tilbagemeldinger på støjgenerne fra industriområdet, hvilket også viser os, at de tager det seriøst, og arbejder videre med problematikken.