Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 22/05-2017

Tilstede: Henrik, Jacob, Ulrik og Torben
Afbud fra: Matthies

 1. Konstituering
  Formand: Torben Bang (nr. 24)
  Næstformand: Matthies Larsen (nr. 36)
  Kasserer: Ulrik Petersen (nr. 78)
  Sekretær: Jacob Sestrup Lundgaard (nr. 72)
  Bestyrelsesmedlem: Henrik Juhl Vestergaard (nr. 30)

 2. Administrationssystem
  Ulrik foreslår et admininstrationssystem til at styre foreningen, således at det bliver mere brugervenligt og nemmere for flere at tage del i driften af foreningen, uden at man behøver Ulriks nørdede evner for at gøre noget. Derudover åbner det for mulighed for forskellige onlinebetalinger af kontingent, så det måske bliver nemmere for folk at betale.
  Det administrationssystem Ulrik har kig på koster i omegnen af kr. 3000,- om året, hvilket der var stemning for at arbejde videre med.
  Ulrik kører med en gratis test-version og tester igennem inden der tages en endelig beslutning.

 3. Loppemarked
  Der er omkring 20 tilmeldte
  Ulrik sørger for skilte ved ABC,  rundkørslerne, så folk kan finde det.
  Jacob spørger om kommunen kan slå græsset på fodboldbanen inden.
  Pølse med brød sælges til kr. 10,- og øl og vand til kr. 5,-
  Bestyrelsen mødes til opstilling kl. 8.00.

 4. Vejfest
  Det er 12. august kl. 14.00 og pris bliver kr. 30,- pr. person.
  Derudover bliver det efter samme opskrift som sidste år.

 5. Støj fra omlasterhal
  Ændringerne på omlasterhallen er udført, og der er kommet positive tilkendegivelser fra nogle af de berørte beboere, så bestyrelsen anser sagen som afsluttet.

 6. Status på indbetalinger af kontingent
  Der er 7, der stadig mangler at betale.
  Rykker procedure sættes igang

 7. Bålsted og borde
  Vænge 3 har ytret ønske om et bålsted
  Vænge 1 vil gerne har et bord/bænkesæt

 8. Eventuelt
  Jacob tager fat i kommunen vedr. ekstra græsslåning inden loppemarked og om vi kan få renoveret stien mellem vænge 4 og 5

 9. Næste møde
  Torsdag d. 3. august 2017 kl. 20 hos Matthies