Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af Bestyrelsesmøde 28/5-2019

Bestyrelsesmøde d. 28/05-2019

Tilstede: Henrik, Kim, Martin og Jacob
Afbud fra: Ulrik

1. Konstituering
Det aftales at fortsætte med samme konstituering som før generalforsamlingen.

2. Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsen har spurgt flere og to har sagt de godt kunne hvis der ikke var andre og én har meddelt at han gerne vil. Derfor er der enighed om at Andreas Winkel fra nr. 36 vælges som suppleant.

3. Loppemarked

Der er ved en fejl kommet flere forskellige tidspunkter ud og frist for tilmelding. Det besluttes at det er fra kl. 11-15 og tilmelding senest 15/6.

Jacob laver opslag på Facebook, både grundejerforeningen og 5620 Glamsbjerg, samt udsender nyhedsbrev med rigtige tider og datoer.

Følgende opgaver aftales:

Borde – Henrik

Grill – Kim

Indkøb af: pølser, brød, dyppelse, bakker, servietter, øl og vand m.m. – Kim, Martin undersøger evt. fadøl

Skilte – Ulrik

Det aftales at skrive sammen, når vi ser hvor mange der er tilmeldt.

4. Vejfest

Det aftales at der skal være min. 40 tilmeldte, ellers aflyses der.

Kim kan skaffe pattegris til grill.

Alle i bestyrelsen medbringer 1 stor skål salat.

Borde-/bænkesæt samles ind og anvendes.

Telt: Afventer tilmeldinger. Enten købes der et eller lejes et til formålet.

5. Evt. Ingen bemærkninger.