Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af Bestyrelsesmøde 10/3-2020

Bestyrelsesmøde d. 10/03-2020

Tilstede: Henrik, Kim, Martin, Ulrik, Andreas og Jacob

 1. Regnskab
  Der er underskud for 2019 på 5.307,00 pga. en forsinket regning fra anlægsgartner fra 2018.
  Der er 4 husstande som ikke har betalt grundejerforeningsgebyr.
  2x Rykkergebyr for nr. 35 ”streges” i regnskab pga. dødsfald.

 2. Generalforsamling
  Der skal indkaldes til generalforsamling 14.04.2020.
  Ulrik udskriver indkaldelse og omdeler til de øvrige som omdeler. Generalforsamling afholdes på Glams Bjerg Hus.

 3. Loppemarked
  Der afholdes ikke loppemarked i 2020

 4. Vejfest
  Der vil blive inviteret til vejfest igen.
  Det planlægges til august.
  Det aftales at der skal være min. 40 tilmeldte, ellers aflyses der.
  Telt: Martin har købt telt til udlejning og dette kan lejes til vejfesten.

 5. Evt.
  Der tages kontakt til kommunen om tilstand på stien mellem vænge 4 og 5, som er meget ringe og mudret.
  Det er matrikel 6dq. Martin Kontakter Assens Kommune – entreprenørgården.

Næste møde aftales til generalforsamling.