Grundejerforeningen Glenshøjparken

Nabohjælp

I den senere tid har der været en del indbrud, tyverier og hærværk, og vi er, i Glenshøjparken, heller ikke sluppet uden om.

Derfor vil vi, i bestyrelsen, gerne opfordre folk til, at tilmelde sig den kampagne som Det Kriminalpræventive råd og Trygfonden kører lige nu, der hedder nabohjælp.

Nabohjælp

Det er en videreudvikling af den gamle nabohjælpsordning, der blev lanceret i 1986, der tilbyder konkrete redskaber, som sætter nabohjælp mere i system og understøtter hverdagens nabohjælp. Erfaringer fra udlandet viser nemlig, at organiseret nabohjælp kan reducere antallet af indbrud, hærværk og fysisk vold med mellem 16 og 26 %.
Den nye nabohjælp virker ved, at man organisere nabohjælpen via hjemmesiden nabohjælp.dk, hvor man tilmelder sig, og man inviterer de naboer man, som ofte alligevel har et mere eller mindre uformel aftale med, når man er er på ferie eller lign.
Så vil hjemmesiden automatisk sørge for at give dine naboer besked, når de skal holde et vågent øje med dit hus, ligesom du vil modtage beskeder, når der har været en nabo forbi og kigge til dit hus.
Skulle uheldet være ude, mens du er bortrejst, så kan man i systemet indtaste en ”akutkontakt”, som er en person (typisk ven eller familie) naboerne kan kontakte, hvis der er sket indbrud, vandskade eller lignende, så vedkommende kan tage hånd om sagen, inden du kommer hjem.
Ud over de aktive ting, som vi selv kan gøre indbyrdes, så arbejder bestyrelsen på, at få sat et skilt op med nabohjælp, så alle folk ser det, når de kører ind i Glenshøjparken. Dette vil have en præventiv virkning, ligesom de klistermærker man modtager når husstanden tilmelder sig, også bidrager positivt i den retning.
Man kan læse mere om nabohjælp på nabohjælp.dk, og i denne folder.