Grundejerforeningen Glenshøjparken

Betaling af kontingent

Det er blevet tid til den årlige betaling af kontingent til grundejerforeningen.

Kontingent er Kr. 300,- pr. husstand.

Betaling bedes ske til Grundejerforeningens konto i Danske bank:  reg.nr. 3612, konto 3612454787.
Husk at anføre hvorfra indbetalingen kommer med angivelse af husnr og navn.

Kontingentet skal være registreret på grundejerforeningens konto senest d. 11. april 2013.

Kontingentet er pligtig for alle husstande i Glenshøjparken, og medlemmer der ikke har betalt deres kontingent inden denne dato, vil ikke være stemmeberettigede på generalforsamlingen.