Grundejerforeningen Glenshøjparken

Indkaldelse til generalforsamling 2013

Indkaldelse til generalforsamling:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Torsdag d. 11. april kl. 19.30

på Glamsbjerg hotel, Søndergade 1-3, 5620 Glamsbjerg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2012. (Klik her for bilag)

4. Valg af 3 best.medlemmer
På valg:  Ole Fischer (nr. 51), Johnny Hansen (nr. 5) og Ulrik Petersen (nr. 78).
Johnny Hansen har på forhånd meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen.

5. Valg af bestyrelsessuppleant
På valg: Preben Hansen (23)

6. Valg af revisor  og suppleant for denne
på valg: Henning Axelsen (nr. 71) og suppl. Gunnar Andersen (nr. 50).

7. Eventuelt.

Af hensyn til kaffe/brød bestilling på hotellet bedes tilmelding til formanden senest d. 8. april 2013.
Dette gøres enten ved at skrive til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på tlf. 22 38 19 69.