Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Glenshøjparken er vel overstået.

Fremmødet var ikke prangende, men de fremmødte kunne glæde sig over nyheden om, at der ikke længere er restancer af kontingent fra tidligere år. Dette takket være vores nye kasserer Ole Fischer.

Dernæst blev der talt om vedligholdelse af fortov, stier og de grønne arealer, hvilket bestyrelsen har snakket med kommunen om. Disse ting er der blevet strammet lidt op på fra kommunens side, men vi er stadig i løbende dialog med dem.

Der blev også snakket om de fældede træer i vænge 4 og 5, og hvad der skal ske nu, hvor de er fældet. 
Det er planen, at der skal plantes nye træer, hvor bestyrelsen gerne modtager konstruktive inputs. Derudover vil der også blive noget reparation af græsrabatterne. Omfanget af dette er bestyrelsen ved at undersøge.

Det fulde referat samt regnskabet kan du finde under menupunktet "Generalforsamlinger" i venstre side.