Grundejerforeningen Glenshøjparken

Renovering af græsrabatter

Vi har fået flere forespørgsler fra beboere i forbindelse med renovering af græsrabatterne efter vinterens træfældning.

Forespørgslerne har gået på, hvorfor vi ikke bare kan renovere alle græsrabatterne i vænge 4+5 eller til nøds bare hele græsrabatten ud for den pågældende grundeejers hus, i stedet for kun at reparere noget af det

Dette kan vi desværre ikke, da vi ikke har økonomi til, at renovere det hele, hvor meget end vi gerne ville - også selvom vi selvfølgelig også godt kan se, at det ville få det enkelte vænge til at se meget pænere ud.

Derfor har vi fået et fast tilbud på, at få ordnet det værste. Hvilke områder, der var de værste, har bestyrelsen og entreprenøren vurderet i fællesskab, hvorefter entreprenøren har udført opgaven.
"Desværre" så havde entreprenørens medarbejdere taget lidt mere, end der oprindeligt var aftalt, men siden prisen er aftalt, så er det jo bare til grundejernes fordel.

For bestyrelsen har det udelukkende været et spørgsmål om at få ryddet op efter træfældningen, samtidig med en prioritering af grundejerforeningens økonomi.
Det skal selvfølgelig stå de enkelte grundejere frit for, selv at afholde udgifterne til komplet renovering af græsrabatten ud for deres grunde. Bestyrelsen er gerne behjælpelig med kontakt til entreprenøren.