Grundejerforeningen Glenshøjparken

Nye vejtræer i vænge 4 og 5

Hvis nogle undrer sig over de pinde med rødt og hvidt markeringsbånd, der står i græsrabatterne i vænge 4 og 5, så er det fordi arbejdet med at få plantet nye træer er i fuld gang. Bare fordi, der ikke står noget her på siden, så er det ikke ensbetydende, at der ikke er sket noget.

På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, hvilke træer der skal stå hvor, og i hvilket omfang (Læs referat her).
Vi har modtaget flere forslag til træer, og har også rådført os med anlægsgartnere.
Bestyrelsen er nået frem til, at der bliver plantet flg. slags træer:

  • Søjletulipan
  • Glansbladet tjørn
  • Lille Lind
  • Søjlebøg

Hvilke træer, der skal stå hvor og hvor mange kan i se en tegning ved, at klikke her: SE TEGNING

Så vidt det er muligt, vil alle træer blive plantet inden vinteren sætter ind. Dog kan der blive noget i forhold til levering, der gør, at nogle træer måske må vente til foråret.
Det er Morten Høgenhav, som vi også benyttede til træfældningen, der har fået opgaven, og det er planen, at han starter, så snart han har fået træerne hjem.