Grundejerforeningen Glenshøjparken

Friske kræfter til bestyrelsen

Den årlige generalforsamling i grundejerforeningen nærmer sig, og i år får vi brug for 2 nye bestyrelsesmedlemmer, da vores kasserer Ole Fischer og vores næstformand Johnny Hansen ikke genopstiller.
Derudover så har vores formand Morten Kjærhus sat sit hus til salg, hvorfor vi må forvente, at han ikke vil sidde i bestyrelsen den næste periode ud, og hvis han sidder perioden ud, så genopstiller han formentligt ikke.
Sidst, så har vores suppleant Birthe Hansen også har valgt ikke at genopstille.

Det betyder, at vi kommer til at mangle nogle friske kræfter i vores bestyrelse.
Vedtægterne siger, at man så vidt muligt, skal tilstræbe at have et medlem i bestyrelsen fra hvert af de fem vænger, hvorfor bestyrelsen gerne vil opfordre beboere i vængerne 1, 3 og 4 til at overveje, om der ikke var nogen her, der vil stille op til bestyrelsen i grundejerforeningen.
Som det er nu, så er det en begrænset opgave, da der det sidste år kun har været 4 møder, og opgaverne her ud over har været begrænsede.