Grundejerforeningen Glenshøjparken

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Glenshøjparken.


Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 20.00

på Glamsbjerg hotel, Søndergade 1-3, 5620 Glamsbjerg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2014. (se bilag)

 4. Valg af 2 best.medlemmer
  På valg:
  Johnny Hansen (nr. 5) – Genopstiller ikke
  Ole Fischer (nr. 51) – Genopstiller ikke
  Ulrik Petersen (nr. 78) - Genopstiller

 5. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg:
  Birte Hansen (5) – Genopstiller ikke.

 6. Valg af revisor og suppleant for denne
  På valg:
  Henning Axelsen (nr. 71) - genopstiller
  Suppleant Torben Nielsen (nr. 69).

 7. Eventuelt.

Af hensyn til bestilling af øl, vand, kaffe og brød på hotellet, bedes tilmelding til formanden senest d. 18. april 2015. Dette gøres enten ved at skrive til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på telefon 29 60 59 55.