Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 05/05-2015

På bestyrelsesmødet blev bestyrelsen konstitureret efter generalforsamlingen, og er nu sat sammen som følger:

Formand: Morten Kjærhus (nr. 25)
Næstformand: Jacob Sestrup Lundgaard (nr. 72)
Kasserer/Sekretær: Ulrik Petersen(nr. 78)
Menigt bestyrelsesmedlem: Henrik Vestergaard (nr. 30)
Menigt bestyrelsesmedlem: Matthies Larsen (nr. 36)

Ud over konstitueringen blev detbesluttet, at bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen med henblik på at få sat skraldespande op til hundelorte på stien mod Fredensvej, da flere beboere har givet udtryk for, at det er et problem.

Der blev også luftet ideen om en vejfest for alle interesserede. Denne vil dog først blive stablet på benene i 2016, og Matthies vil gerne være tovholder på den.