Grundejerforeningen Glenshøjparken

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 20.00

på Glamsbjerg hotel, Søndergade 1-3, 5620 Glamsbjerg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2015. (Se regnskab her)

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:  
- Henrik Vestergaard (nr. 30) – Genopstiller
- Morten Kjærhus (tidl. nr. 25) – Genopstiller ikke

5. Valg af bestyrelsessuppleant
På valg: 
- Christina Kjærhus (tidl. nr. 25) – Genopstiller ikke

6. Valg af revisor  og suppleant for denne
På valg: 
- Henning Axelsen (nr. 71) – genopstiller
- Suppleant Torben Nielsen (nr. 69)

7. Eventuelt.

Af hensyn til bestilling af øl, vand, kaffe og brød på hotellet, bedes tilmelding til formanden senest d. 17. april 2015. Dette gøres enten ved at skrive til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på telefon 30 17 31 29.

Vi håber på, at se så mange af jer som muligt til generalforsamling tirsdag d. 19. april 2016.

På bestyrelsens vegne

Formand Morten Kjærhus
Glenshøjparken 76
5620 Glamsbjerg
Tlf. 29 60 59 55