Grundejerforeningen Glenshøjparken

Husk at betale kontingent

Den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen er blevet holdt, og det har været tid til indbetaling af det årlige kontingent for alle foreningens medlemmer.
Kontingentet havde betalingsfrist d. 12. april 2016, men der er stadig nogle stykker, der ikke har fået betalt, så vi vil hermed opfordre til at få det gjort, så man undgår at skulle betale ekstra gebyr ved for sen indbetaling.

Kontingentet er kr. 300,- pr. husstand

Betaling bedes ske til grundejerforeningens konto i Danske bank:

Reg.nr. 3612, konto 3612454787

Husk at anføre hvorfra indbetalingen kommer med angivelse af husnr. og navn.

Kontingentet er pligtigt for alle husstande i Glenshøjparken, og medlemmer der ikke har betalt deres kontingent inden denne dato, vil ikke være stemmeberettigede på generalforsamlingen, endvidere vil de blive opkrævet et gebyr på 50 kr.