Grundejerforeningen Glenshøjparken

Generalforsamling og forslag

Allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen tirsdag d. 18. april 2017 kl. 20.00, for der bliver årets generalforsamling i Glenshøjparkens grundejerforening holdt.

Forslag til dagsorden, skal jfr. vedtægterne §6 være skriftlige samt være formanden for bestyrelsen i hænde senest d. 15. febuar 2017.
Punkter, der ikke er fremsendt inden denne dato vil kunne blive drøftet under punktet eventuelt på generalforsamling, men uden mulighed for at blive vedtaget på generalforsamlingen.