Grundejerforeningen Glenshøjparken

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Glenshøjparken.

 

Onsdag d. 4. april 2018 kl. 20.00

I Glamsbjerghallens Cafe, 5620 Glamsbjerg.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2016.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: 
Henrik Vestergaard (nr. 30)

Torben Bang Andersen (nr. 24)

5. Valg af bestyrelsessuppleant

På valg:
Martin Nielsen (nr. 74)

6. Valg af revisor og suppleant for denne

På valg:
Henning Axelsen (nr. 71)

Suppleant Torben Nielsen (nr. 69)

7. Eventuelt.

 

Af hensyn til bestilling af øl, vand, kaffe og brød på hotellet er tilmelding nødvendig. Dette gøres enten ved at skrive til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på telefon 51 57 39 62 senest søndag 1/4.

 

Vi håber på, at se så mange af jer som muligt til generalforsamling Onsdag d.4. april 2018.

 

På bestyrelsens vegne

Torben Bang Andersen

Formand

Glenshøjparken 24

5620 Glamsbjerg