Grundejerforeningen Glenshøjparken

Kort fra bestyrelsesmøde d. 18/05-2011

Bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 18. maj 2011, hvor den nye bestyrelse konstituerede sig selv.

Den nye bestyrelse ser ud som flg.:

Formand: Peter Kristiansen (nr. 74)
Næstformand: Johnny Hansen (nr. 5)
Kasserer: Jean-Paul de Cros Peronard (nr. 61)
Sekretær: Ulrik Petersen (nr. 78)
Bestyrelsesmedlem: John Andersen (nr. 27)
Suppleant: Preben Hansen (nr. 23)
Revisor: Henning Axelsen (nr. 71)
Revisor Suppleant: Gunnar Andersen (nr. 50)

Du kan læse det komplette referat fra mødet under punktet "mødereferater" i menuen til venstre.
Her kan du også læse, hvad der ellers blev snakket om - lige fra læbælter til hjemmeside og manglende betalinger.