Grundejerforeningen Glenshøjparken

Læbælte mod Fredensvej

Vi gennemgik læbæltet, som skovfirma havde tyndet ud i – og omkring mig selv – nærmest ødelagt et stykke skov.
Hun forsvarede sig med, at kommunen havde købt sig til arbejdet og her set på prisen som det væsentlige. Hun mente dog, at udtyndingen ville medføre fornyet vækst fra skovbunden (nok rigtigt, men der går nok lidt tid).
Vi aftalte, at vi samlede op efter skovfirmaet og lagde alt i en stor bunke omkring genbrugspladsen, hvorefter hun ville sørge for at skovfirmaet fjernede det herfra.

Vi havde onsdag d. 11. maj fra 1600 til ca. 1900 en oprydningsdag, hvor vi 8 mand, 2 biler med trailer, div maskiner og godt arbejdshumør fik ryddet op næsten i hele bæltet. Vi mangler stadig lidt, men det kommer en af de nærmeste dage. Vi efterlod en stor stak grene/kvas på pladsen ved genbrugspladsen.