Grundejerforeningen Glenshøjparken

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Efter Peters dødsfald, har en enig bestyrelse valgt at udskyde den ekstraordinære generalforsamling, der var indkaldt til mandag d. 21. maj kl. 19.30.

Udskydelsen sker dels fordi Peters dødsfald er så tæt på, og dels fordi det ved en udskydelse vil være muligt, at få tilføjet valg til den tomme bestyrelsespost, som suppleanten p.t har overtaget. Suppleanten har dog ytret ønske om, at han ikke ønsker at beholde denne bestyrelsespost.

På den ordinære generalforsamling d. 26. april 2012 foreslog bestyrelsen vedtægtsændringer, der alle blev vedtaget. Dog var det fremmødte antal medlemmer ikke tilstrækkeligt til, at kunne få ændringerne endelig vedtaget jfr. vedtægterne §6.
Læs referatet på vores hjemmeside: www.glenshøjparken.dk

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, som vil være beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg til bestyrelsen.
2. Forslag fra bestyrelsen til ændring af foreningens vedtægter. (Se bilag)
3. Eventuelt.

Generalforsamlingen finder sted Torsdag d. 31. maj kl. 19.30 på Glamsbjerg Hotel.

Af hensyn til bestilling af kaffe/brød på hotellet, bedes tilmelding ske til Ulrik Petersen ved at skrive til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ringe på tlf. 64 72 38 48 / 30 17 31 29.

Vel mødt.

Bestyrelsen