Grundejerforeningen Glenshøjparken

Vedligeholdelse af de grønne områder

Referat af møde med Hanne Pedersen (Driftsassistent Vej og Trafik)
Assens kommune om pasning af de grønne områder den 5. Juli 2012:

Mødet foregik generelt i en gensidig god tone. Hanne Pedersen var
klar over, at der havde været problemer med kvaliteten af entreprenørgårdens
arbejde; men det skulle fremover forbedres.

Følgende emner blev drøftet:

Hanne Pedersen vil undersøge hvem der skal vedligeholde,
bedre/rense, brostenskanter ved stamvejen, men hendes opfattelse er, at betonen
som stenene ligger i ødelægges, hvis der ikke renses ud for græs o.l. Kantgræs
ved fortov påligger generelt grundejeren at rengøre, men Hanne Pedersen vil
undersøge nærmere om det også gælder stamvejen.

Kommunens repræsentant er helt enig i at der skal gennemførers en
beskæring af træer og buske ved stamvejen.

Græsklipning af de grønne områder på stamvejen og i de enkelte
vænger vil blive udført hyppigere, men grundet kommunens store maskiner, kan
det komme på tale at grundejerne selv må klippe under træerne i vængerne.

Det vil nok gå en 5-6 år før der tages initiativ til at kommunen
renser ud ved stien øverst langs vængerne, der vil nok ikke blive tale om
topbeskæring, men at man tynder voldsomt ud i træer og buske, og den yderste
række store træer må vige til fordel for de mindre.

Landsbypedel ordningen er under evaluering i kommunen og der vil
først til efteråret tages stilling til at den skal fortsætte. Den fungerer p.t.
på den måde, at området får de penge, som der p.t. betales til kommunens
entreprenørgård, for at holde det pågældende område.

Ole Fischer overdrog billeddokumentation for slendrian til
kommunens repræsentant, som undskyldte og kom med det optimistiske budskab om at
det nok skulle blive bedre med den ny leder af entreprenørafdelingen.