Grundejerforeningen Glenshøjparken

Kort fra bestyrelsesmødet d. 23/08-2012

Den 23. august afholdt bestyrelsen møde, hvor der bl.a. blev behandlet emner som:

  • Ejerforeningen (nr. 2-14) i grundejerforeningen.
  • Opfølgning på kommunens vedligeholdelse og græsslåning.
  • Træfældning i vænge 4 og 5

Læs hele referatet under "Mødereferater" i menuen til højre.